متفرقه

در یک اتاق خواب کوچک  که به هم ریخته و شلوغ، و مملو از لباس های مختلف است که روی هم تلنبار شده اند، لباس پوشیدن بسیار مشکل است و باعث می شود لباس های شما چروک شوند وگاهی از بین بروند . امروزه ساخت اتاق های کوچکی برای نگهداری و تعویض لباس که به […]